Cand apelam la un mediator ?

Cand apelam la un mediator ?

Orice conflict poate fi mediat, daca legea nu prevede altfel. Interdictiile se refera la dispute privind: drepturi strict personale, cum sunt cele referitoare la statutul persoanei, dreptul la viata, la integritate corporala, la onoare, la imagine, la nume, etc.

Daca partea interesata doreste sa incerce solutionarea unui conflict pe cale amiabila, este libera sa se adreseze mediatorului, indiferent de natura conflictului sau. Partea interesata se poata adresa mediatorului chiar daca are deja un litigiu pe rol cu partea adversa, in orice faza a judecatii.

Totusi, exista situatii expres prevazute de lege, in care, incepand cu 01.08.2013 a devenit obligatorie parcurgerea unei proceduri prealabile de participare la sedinte de informare privind avantajele medierii.

Acestea sunt regementate de art. 60 ind.1 din Legea 192/2006:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64 din lege, respectiv: neintelegerile care tin de continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor sau orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;

c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013-1.024 (procedura ordonantei de plata) sau la cea prevazuta la art. 1.025-1.032 din Legea 134/2010, cu modificarile si completarile ulterioare (procedura cererilor cu valoare redusa, pentru sume sub 10.000 lei);

g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamatesi impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Partile pot apela la mediator si in cazul in care au deja un litigiu pe rol, in vederea solutionarii amiabile a conflictului. Situatia este reglementata de art. 61-63 din Legea 192/2006.

In cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa partilor sau la propunerea oricareia dintre acestea ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului.

Pentru desfasurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendata, la cererea partilor. Cererea de repunere pe rol este scutita de taxa judiciara de timbru.

In cazul in care litigiul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea partilor, cu respectarea conditiilor legale, o hotarare care sa confinteasca tranzactia lor. Odata cu pronuntarea hotararii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, platita pentru investirea acesteia, cu exceptia cazurilor in care conflictul solutionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje si cauze succesorale.

Exemple de conflicte in care se poate apela la mediator:

 • neintelegeri intre soti, continuarea casatoriei sau desfacerea casatoriei;
 • partaj, drepturi parintesti, pensie de intretinere (contributia la intretinerea copiilor),
 • stabilirea domiciliului minorului, etc;
 • evacuarea chiriasului, evacuarea comodatarului, evacuarea persoanei tolerate, etc;
 • succesiuni;
 • drept de proprietate, posesia, raporturi de vecinatate, stramutare de hotare, granituire;
 • litigii de munca;
 • contracte civile (vanzare-cumparare, comodat, etc);
 • recuperari de creante;
 • raspundere civila delictuala;
 • dispute intre societati (profesionisti) sau intre persoane fizice si societati;
 • neintelegeri intre parteneri de afaceri, intre asociati sau actionari;
 • raspundere contractuala, neintelegeri ivite din contracte;
 • raspundere profesionala (malpraxis);
 • drepturi de proprietate intelectuala, drepturi de autor;
 • domeniul bancar, contracte de credit, executare silita, etc;
 • protectia consumatorului;