Legislatie

Legislatia medierii

Standardului de formare a mediatorului actualizat Descarca
Ordonanta de urgenta nr.4 din 31.01.2013 Descarca
Ordonanta de urgenta nr.90 din 12.12.2012 Descarca
Legea 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr. 192/2006 20.08.2013 Descarca
Codul european de conduita pentru mediatori Descarca
Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere Descarca
Codul de etica si deontologie profesionala a mediatorilor Descarca
Standardul ocupational al mediatorului Descarca
Raspuns MJ completare Consiliu Descarca
DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala Descarca
DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile in cadrul pietei interne Descarca
Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere Descarca
Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Descarca
OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii Descarca
Ghidul de mediere pentru magistrati Descarca
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu toate modidicarile si completarile 20.08.2013 Descarca
Reguli de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator Descarca
Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului de mediere, cu modificarile si completarile ulterioare (ROF) Descarca