Mediere in familie

Medierea in familie

Iata principalele avantaje ale medierii raportate la solutionarea litigiilor de familie .

1. Caracterul facultativ. Medierea este benevola si nu poate fi impusa sau obligatorie. Sotii pot recurge la mediere sau o pot evita. Insasi apelarea sau acceptarea medierii poate fi perceputa ca o acceptare tacita a acesteia, disponibilitatea de a negocia.

2. Egalitatea partilor. In procesul medierii partile sunt egale si nu pot fi tratate diferentiat in temeiul diverselor conditii si cauze a conflictului, statutului social, etc.

3. Profesionalismul mediatorului. Mediatorul este o persoana special pregatita, capabila sa asigure un cadru adecvat al negocierii, fiind un intermediar neutru apt de a ajuta la depasirea obstacolelor in comunicare, asista partile, orienta spre gasirea unor solutii reciproc avantajoase intru depasirea conflictului.

4. Impartialitatea, independenta si caracterul neutru al mediatorului. Mediatorul nu este partinitor si nu poate avantaja una dintre parti in temeiul diversilor factori cum ar fi compatimirea, solidaritatea, etc. Rolul mediatorului este de a asigura un cadrul efectiv de colaborare intre parti spre atingerea unui compromis reciproc convenabil pentru acestea fiind neutru fata de rezultatele medierii. Mediatorul nu impune acceptarea anumitor solutii, partile avind totala libertate in a se pronunta pro sau contra variantei negociate. Totodata, mediatorul va tine cont de interesul superior al copilului, ca un principiu unanim recunoscut in dreptul familiei. Ca garantii partile dispun de dreptul de a alege in comun sau individual mediatorul sau mediatori, in vederea desfasurarii procesului de mediere. De asemenea partile pot in orice moment renunta la serviciile mediatorului ales si contacta serviciile altui mediator.

5. Medierea este confidentiala. Mediatorul nu poate divulga date ce-i devin cunoscute in cadrul desfasurarii medierii, cu anumite exceptii, strict stabilite in lege. Astfel partile pot liber discuta aspecte ce tin de viata privata, intima de familie.

6. Medierea este comoda deoarece permite stabilirea locului, timpului si duratei sedintei de mediere, deciderea continuarii ori renuntarii la mediere. Toate aceste particularitatii confera medierii un caracter inedit, particular. Recurgerea la mediere nu poate inrautati situatia partilor. Lipsa unui compromis nu poate fi tratata ca un total esec al medierii, mai ales in cazul daca partile au putut comunica efectiv si au incercat constient sa depaseasca situatia conflictuala. Posibil spiritul de colaborare instaurat intre parti va permite solutionarea mai rapida a cauzei in instanta de judecata, mentinerea unor relatii normale, netensionate pe viitor, etc.