Ce rol are un mediator ?

image_pdfimage_print

Ce rol are un mediator ?

Mediatorul o persoana specializata, autorizata in conditiile legii de catre Consiliul de Mediere din Romania.

Mediatorul nu gaseste solutii in locul partilor, nu isi impune punctul de vedere, ci doar faciliteaza negocierile, incurajeaza partile sa solutioneze conflictul si vegheaza la ajungerea unui acord legal, reciproc convenabil partilor.

Mediatorul este instruit in aplicarea de tehnici specifice de comunicare si negociere, astfel incat sa determine partile sa fie deschise, impaciuitoare, sa caute impreuna solutii si sa inteleaga beneficiile solutionarii conflictului pe calea medierii.

Mediatorul are indatorirea sa depuna toate diligentele pentru ca partile sa ajunga la un acord reciproc convenabil, intr-un termen rezonabil. Mediatorul trebuie sa conduca procesul de mediere in mod nepartinitor si sa asigure un permanent echilibru intre parti.

Mediatorul are obligatia sa dea orice explicatii partilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea sa inteleaga scopul, limitele si efectele medierii, in special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.

Mediatorul trebuie sa asigure ca medierea sa se realizeze cu respectarea libertatii, demnitatii si a vietii private a partilor.

Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura judiciara ori arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii (nu poate fi si avocatul si mediatorul unei parti si nici nu poate fi angajat ca avocat al uneia dintre parti dupa ce a fost mediator in pricina respectiva). In acest fel legiuitorul s-a asigurat ca mediatorul nu va fi partinitor cu niciuna dintre parti.

Mediatorul are obligatia sa refuze preluarea unui caz, daca are cunostinta despre orice imprejurare ce l-ar impiedica sa fie neutru si impartial, precum si in cazul in care constata ca drepturile in discutie nu pot face obiectul medierii. Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere.

Mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de mediere, precum si cu privire la documentele intocmite sau care i-au fost predate de catre parti pe parcursul medierii, chiar si dupa incetarea functiei sale.

Pentru garantarea principiului confidentialitatii, mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu faptele sau cu actele de care a luat cunostinta in cadrul procedurii de mediere. In cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai in cazul in care are dezlegarea prealabila, expresa si scrisa a partilor si, daca este cazul, a celorlalte persoane interesate.

In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

Mediatorul intocmeste o serie de documente si face o serie de demersuri in cadrul procedurii de informare si de mediere: la cererea partii solicitante, convoaca partea adversa la informare si mediere, in scris si daca este nevoie si telefonic, face demersuri sa convinga partea adversa sa vina la mediere, tine legatura cu partile in vederea stabilirii datei prevazute pentru sedinta de mediere, pune la dispozitie logistica necesara, tine sedinta de informare gratuita, redacteaza certificatul de informare, respectiv procesul-verbal de informare, redacteaza contractele, procesul-verbal de sedinta, acordul de mediere, procesul-verbal de inchidere a medierii, etc., iar daca partile au deja un litigiu pe rol, mediatorul este obligat sa expedieze instantei de urgenta acordul de mediere sau procesul-verbal de inchidere a medierii.

Abonare newsletter

Socializeaza cu noi

Back to Top